Hyperinzulinémie u mužů – mužský ekvivalent PCOS?

(Amy Berger, 29. 6. 2018)

Je douho známým faktem, že syndrom polycystických ovárií (PCOS) je způsoben hlavně chronicky zvýšenou hladinou inzulínu (hyperinzulinémií). PCOS je nejčastější endokrinní abnormalitou u žen v reprodukčním věku, týká se až 10% populace. Ale pokud inzulín je primárně „hormon krevního cukru“, proč by chronická hyperinzulinémie měla ovlivňovat ženskou plodnost? Proč by měla přispívat k nepravidelné nebo chybějící menstruaci, ochlupení v obličeji, akné či dalším znakům a signálům PCOS?

Odpověď je, že inzulín není jen hormon krevního cukru. Ve skutečnosti má inzulín tak překvapující a dalekosáhlý efekt na fungování celého těla, že snižování krevního cukru by mohlo být spíše tou nejzanedbatelnější věcí, kterou tento hormon dělá.

Inzulín hraje velkou roli při vzniku různých zdravotních obtíží jako je vysoký krevní tlak, kožní útvary, dna a migrény. Už jen zběžným pohledem do učebnice biochemie a endokrinologie zjistíte, že hormony neexistují ve vakuu. Interagují a ovlivňují se navzájem komplexními způsoby s rozličnými kontrolními mechanismy a zpětnými vazbami, takže změní-li se hladina jednoho hormonu, nevyhnutelně to ovlivní i hladiny hormonů ostatních.

Pokud hyperinzulinémie produkuje nejrůznější hormonální abnormalitiy, které u žen vedou k syndromu polycystických ovarií (PCOS),  mohla by také  způsobovat hormonální abnormality u mužů? Existuje mužský ekvivalent PCOS?

Inzulín není nepřítel. Jeho chronicky zvýšená hladina ano.

V keto komunitě inzulín získal velmi negativní reputaci. Ale sám o sobě inzulín není špatnou věcí. Je to esenciální hormon, který se podílí na bezpočtu zásadních funkcí organismu.

Jediný problém s inzulínem nastává, pokud je ho v krvi příliš mnoho a příliš často. Stejně jako s vodou, nebo dokonce s kyslíkem, může se stát, že příliš mnoho dobré věci působí opačně. Inzulín není nepřítel. Například, pokud chcete nabrat zdravou svalovou hmotu, inzulín potřebujete. Ale rozhodně nepotřebujete, aby vám ve velkém množství koloval v krvi neustále. Je prospěšný, pokud jeho hladina občas na krátkou dobu stoupne, inzulín udělá svoji práci, a poté opět klesne. Určitě se chceme vyhnout tomu, abychom měli dlouhodobě inzulín zvýšený.


NÍZKOSACAHRIDOVÁ STRAVA (KETO, LOW CARB) JE ÚČINNÁ PŘI REDUKCI HYPERINZULINÉMIE – ONLINE KURZY

HYPERINZULINEMIE – ČLÁNEK


Spojení versus příčina

V lékařských výzkumech často můžete najít větu „je spojen/spojován s…“ – vědci a lékaři ji často používají v případech, kdy se chtějí vyhnout slovu „příčina“.  Často totiž není tak jednoduché s jistotou tvrdit, že něco je něčeho příčinou, takže pokud se věci objevují společně, je zodpovědnější říci, že tyto věci jsou „spojeny“, než prohlásit, že jedna je příčinou druhé. Avšak v případě PCOS jsou vědci přesvědčeni, že chronická hyperinzulinémie je příčinným faktorem: “Hyperinzulinémie spojovaná s inzulínovou rezistencí se ukazuje jako příčina syndromů jako je hyperandrogenismus (zvýšená hladina mužských pohlavních hormonů u žen), poruchy plodnosti, akné, hirsutismus (nadměrné ochlupení u žen, zejména ve tváři) a metabolické poruchy.“

Ve skutečnosti je příčinná souvislost mezi hyperinzulinémií a PCOS velmi dobře známá a tak mocná, že metformin – jeden z nejpoužívanějších diabetických léků – je také nejčastěji předepisovaným lékem v souvislosti s léčbou PCOS. Jak brzy uvidíme, metformin a další diabetické léky jsou nyní ze stejného důvodu předepisovány pro léčbu některých mužských obtíží – ty totiž pramení z chronicky zvýšeného inzulínu.

Symptomy a známky PCOS jsou způsobovány narušením hormonální rovnováhy, která kromě zvýšeného inzulínu zahrnuje zvýšenou syntézu androgenních hormonů (vyšší hladiny testosteronu a/nebo DHEA), snížený globulin, zvýšení luteinizačního hormonu a snížení FSH. Vědci a lékaři věří, že skutečně existuje mužský ekvivalent PCOS a má důsledky pro muže všech věkových kategorií .

A zatímco mnoho žen s PCOS je obézních nebo má nadváhu, další polovina žen s PCOS nikoliv. To napovídá, že muži s ekvivalentem PCOS nemusí mít všichni nutně nadváhu, nemusí být ani diabetici. U PCOS a jeho ekvivalentu u mužů totiž není ani tolik určující vysoká hladina krevního cukru, jako právě zvýšení inzulín.

Podívejme se na 3 mužské obtíže, které souvisí s chronicky vysokým inzulínem:

  • Angrogenní alopecie (plešatění)
  • Erektilní dysfunkce (poruchy erekce)
  • Benigní prostatická hyperplazie (zvětšení prostaty)

Mužská plešatost: Způsobuje inzulín vypadávání vlasů u mužů?

Proč tolika mužům vypadávají vlasy? Je to výlučně genetická záležitost?  Pokud někdo pochází z dlouhé linie mužů, kteří v určitém věku ztratí vlasy, je předurčen ke stejnému osudu?

Jsme zvyklí o mužské plešatosti uvažovat spíše jako o estetickém, nikoliv zdravotním problému. Ale pokud se zde podíváte na roli inzulínu, zjistíte zajímavé skryté souvislosti.

Role chronicky zvýšeného inzulínu jako spolupachatele mužské plešatosti platí zejména u mladých mužů. Někteří vědci jsou dokonce toho názoru, že ztráta vlasů může být jediným varovným znamením hyperinzulinémie.

Analýza hormonálního profilu u mladých mužů trpících androgenní alopecií (AGA) ukázala, že (v porovnání s muži bez alopecie) tito mladí muži  měli vyšší inzulín nalačno, krevní testy ukazovaly na inzulínovou rezistenci, měli vyšší triglyceridy, lehce vyšší BMI a nižší HDL.  Všechny tyto markery naznačují, že mladí muži s AGA byli silněji zasaženi inzulínem. Autoři studie uváději, že: „Androgenní alopecie v mladém věku může reprezentovat známku mužského ekvivalentu PCOS. Mohou být v riziku rozvoje stejných komplikací spojených s PCOS jako ženy, včetně obezity, metabolického syndromu, inzulínové rezistence, kardiovaskulárních onemocnění a neplodnosti.“

Zdá se, že mužská plešatost je spíše než kosmetickým problémem metabolickým. Ale jak to funguje? Jaké je spojení mezi inzulínovou rezistencí a brzkou AGA – jde pouze o spojení nebo je zde nějaká příčinná souvislost?

Podle autorů Lorena Cordaina, PhD a Drs. Michaela a Mary Eadesových: „Mužská plešatost má jasně genetickou složku. Ale také je dobře známo, že mužská plešatost závisí na androgenních hormonech a objevuje se při zvýšení androgeneze po pubertě. Jakékoliv environmentální faktory či faktory, které by zvýšily hladinu androgenního séra pak způsobí zvýšené vypadávání vlasů, zvláště u geneticky predisponovaných jedinců. Zpracované, vysokosacharidové potraviny, které způsobují hyperinzulinémii, spolu s průvodním zvýšením angrogenního séra a snížením SHBG představují pravděpodobně činitele podílejícího se na mužské plešatosti.”

Takže se zdá, že mužská plešatost má genetickou složku. Očividně ne všichni muži s hyperinzulinémií přijdou o vlasy a ne všichni muži, kteří jsou plešatí, mají chronicky zvýšený inzulín. U mladých mužů s genetickou predispozicí k plešatosti může právě chronická hyperinzulinémie jejich ztrátu vlasů urychlit. Jak se říká, genetika nabije zbraň, ale výživa a životní styl jsou tím, co ji spouští.

Muži by neměli čekat, až ztratí vlasy předtím, než jim bude řečeno, že mají riziko vážné zdravotní komplikace – metabolického syndromu, včetně kardiovaskulárních onemocnění.

Erektilní dysfunkce

Vědci věří, že mladí muži trpící brzkou plešatostí jsou ve zvýšeném riziku onemocnění koronárních artérií a vysokého tlaku, a navrhují, aby tito muži byli vyšetřováni z hlediska kardiovaskulárních onemocnění.  Zásadní věc: Porucha erekce, neboli erektilní dysfunkce, nesouvisí s nedostatkem sexuální touhy. Není to problém libida, je to kardiovaskulární problém. A kardiovaskulární problémy jsou většinou problémy inzulínu. Kardiovaskulární onemocnění nevzniká díky vysokému cholesterolu nebo konzumaci nasycených tuků!

Chronicky vysoký inzulín – i když krevní glukóza je v normě – je velmi poškozující pro cévy. A když se vyskytne v kombinaci se zvýšeným krevním cukrem, je to dokonalá pohroma. Poškození mikroskopických cév v oku a ledvinách vede k retinopatii a neuropatii, které jsou dobře známými následky špatně kompenzovaného diabetu 2. typu. Ale nejsou to pouze tyto malé cévy, které trpí. I ty větší – velké artérie – jsou poškozovány. Ve skutečnosti kardiovaskulární onemocnění je příčinou číslo jedna smrti u lidí s diabetem 2. typu.

Narušená cirkulace také zasahuje průtok krve do mužských pohlavních orgánů. Lékaři informovaní ohledně hyperinzulinemického podhoubí dysfunkce cévního systému předpokládají, že poruchy erekce mohou být prvním znakem inzulínové rezistence a endoteliální dysfunkce. Toto platí zejména pro mladé muže, u kterých jinak není podezření na potíže s kardiovaskulárním systémem. Erektilní dysfunkce a kardiovaskulární onemocnění jsou různými projevy té samé patologie. Erektilní dysfunkce může být považována za brzké varovné znamení kardiovaskulárního onemocnění.

Navíc se ukázalo, že inzulínová rezistence snižuje syntézu a uvolňování složky zvané oxid dusnatý. Oxid dusnatý napomáhá rozšiřování cév, aby se mohly přizpůsobit zvýšenému průtoku krve. V cévách, které dodávají krev do penisu, žádné rozšíření = žádný zvýšený průtok krve = žádná erekce.

Systematická revize zabývající se spojením mezi erektilní dysfunkcí a kardiovaskulárním onemocněním došla k závěru, že „Na erektilní dysfunkci a kardiovaskulární onemocnění by mělo být nahlíženo jako na dva různé projevy jedné a té systemické poruchy.“ A příznaky ukazují, že tou systemickou poruchou je chronicky zvýšený inzulín.


JAK SNÍŽIT HLADINU INZULÍNU? PŘEJDĚTE NA NÍZKOSACHARIDOVOU STRAVU – LOW CARB A KETO 


Pro mladé muže bez dalších známek a symptomů metabolické poruchy by erektilní dysfunkce mohla být příslovečným kanárkem v dole – včasný varovaný signál, že něco je špatně, přicházející dlouho předtím, než dojde k rozvoji vážného kardiovaskulárního onemocnění nebo diabetu 2. typu. Tato studie zjistila, že muži do 40ti let věku trpící poruchami erekce (v porovnání se stejně mladými muži bez poruchy erekce) měli mnohem vyšší laboratorní markery svědčící pro inzulínovou rezistenci a systolický krevní tlak. Vědci napsali, že „Subklinická endoteliální dysfunkce a inzulínová rezistence může být skrytou patogenezí erektilní dysfunkce u mladých pacientů bez zjevné příčiny.“ Jinými slovy, u mladých mužů potýkajících se s poruchou erekce, která nemá jasnou příčinu, je podezření na inzulínovou rezistenci.

Pokud muž trpí poruchami erekce, které nemají nějakou očividnou příčinu (jako např. deprese, chronický stres nebo fyzické trauma), měl by si nechat testovat hladinu inzulínu v krvi. Inzulínová rezistence je je nejčastějším rizikovým faktorem pro vznik erektilní dysfunkce.

 

 

Metformin na poruchy erekce – proč diabetický lék?

Stojí za zmínku, že metformin, čili lék na léčbu diabetu, zlepšuje erektilní funkci u inzulin-rezistentních mužů s poruchami erekce, kteří však nejsou diagnostikováni jako diabetici. Proč by lék na cukrovku měl jakýkoliv vliv na funkci erekce, pokud by zde nebylo žádné spojení s inzulínem nebo krevním cukrem? V randomizované, dvojitě zaslepené studii metformin (v porovnání s placebem) vedl k významnému zlepšení inzulínové rezistence a erektilní funkce. Tyto dvě věci spolu souvisí!  Na základě tohoto výzkumu dává smysl, že pokud dostanete svůj inzulín pod kontrolu, zlepší se vaše erektilní funkce.

Benigní prostatická hyperplazie (zvětšení prostaty)

Zvětšení prostaty má také základ v chronicky zvýšeném inzulínu, ale mnoho mužů, a dokonce ani jejich lékařů, si toho není vědomo. Mužům je řečeno: „Prostě stárnete. To je normální.“  Možná je to běžné, ale to neznamená, že je to normální.

Inzulín je hormon, který podporuje růst. Stimuluje růst tukové tkáně, svalů a dokonce i růst růžných kožních útvarů (znamének, bradaviček) a cyst na vaječnících. A další tkání, která se působením inzulínu zvětšuje, je prostatická žláza.  Toto zjištění, které je dobře popsáno ve vědecké literatuře, se ještě bohužel nerozšířilo do ordinací praktických lékařů, což je opravdu politováníhodné.

Tato studie ukázala, že u mužů s benigní prostatickou hyperplazií (BPH) inzulín nalačno pozitivně koreloval s ročním zvýšením růstu prostaty: čím vyšší inzulín, tím rychlejší růst prostaty. Prostata se zvětšovala rychleji u mužů s diabetem 2. typu, hypertenzí a obezitou – všechno známky hyperinzulinémie, neboli zvýšené hladiny inzulínu.

V jiné studii, která porovnávala 90 BPH pacientů a 90 mužů bez BPH,  hladiny inzulínu a dvou dalších hormonů, IGF-1 a estradiolu, byly vyšší u pacientů s BPH. Vědci zjistili, že inzulín a s ním spojená hormonální nerovnováha určuje velikost prostaty u pacientů s BPH – čím vyšší inzulín, tím větší prostata.

Diabetické léky na zvětšenou prostatu

Jak se ukázalo už u erektilní dysfunkce, metformin hraje terapeutickou roli i u BPH. Některé pokusy provedené u krys, jimž byla prostata zvětšena chronicky zvýšenou hladinou inzulínu, nebo studie na humánních prostatických buňkách, ukazují, že metformin napomáhá při potížích se zvětšenou prostatou.

Opět, skutečnost, že léky primárně určené pro léčbu diabetu, jsou efektivní pro onemocnění zdánlivě nesouvisející, jako erektilní dysfunkce a zvětšená prostata, ukazuje, že tyto zdravotní potíže mají jednoho stejného původce: chronicky zvýšený inzulín.


SNÍŽENÍM PŘÍJMU SACHARIDŮ NEJEN ZHUBNEME, ALE TAKÉ ODSTRANÍME VĚTŠINU ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ – VAŠE VÝSLEDKY A SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY


Autorkou článku je Amy Berger, MS, CNS, NTP, certifikovaná výživová specialistka a nutriční terapeutka (a také U.S. Air Force veteránka), která se specializuje na nízkosacharidovou stravu.

Přeloženo se svolením autora webu  www.ketodietapp.com, originál článku zde: https://ketodietapp.com/Blog/lchf/hyperinsulinemia-and-mens-health-is-there-a-male-equivalent-to-pcos?fbclid=IwAR0g16BMi_CxxmmliC8CBDjm1jtV0QglFU3mmDBM2BUd5ThDU9oS-GpLrFs

Autorkou webu ketodietapp.com je Martina Šlajerová, Češka žijící ve Spojeném království. Původně pracovala jako ekonomka, ale výživa a zdravý životní styl se staly její vášní a postupně i životním posláním. Ke ketogennímu stravování se dostala v roce 2011 poté, co jí bylo diagnostikováno autoimunitní onemocnění štítné žlázy (Hashimoto). K dnešnímu dni je autorkou nejen zmíněného webu, ale také pěti low-carb a keto kuchařek; na svém webu spolupracuje s předními odborníky na nízkosacharidové stravování (https://ketodietapp.com/Blog/page/About-us).

 

Mohlo by vás zajímat :

ONLINE KURZY HUBNUTÍ – DOVEDU VÁS KE ŠTÍHLOSTI

VÍCE INFO

Zatím žádné komentáře, buďte první!

Napsat komentář

Komentáře na webových stránkách odrážejí názory svých autorů a ne nutně názory tohoto webového portálu. Tímto žádáme všechny členy, aby se zdrželi urážek, nadávek a vulgárního projevu. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoli komentář bez předchozího upozornění nebo vysvětlení.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadovaná pole jsou označena *

*
*