Hyperinzulinémie: Můžete mít normální glykémii a přitom být ohroženi metabolickým onemocněním?

(Amy Berger, MS, CNS, NTP, 20. 6. 2018) Lidé z nízkosacharidové a keto komunity chápou důležitost udržování krevního cukru (glykémie) ve zdravém rozmezí. Často okořeňují své sociální účty fotografiemi displejů svých glukometrů s hrdostí, s jakou jiní ukazují své fotky z dovolené či nového auta. A není pochyb, že udržování zdravé hladiny krevní glukózy je základním prvkem celkového metabolického zdraví, od buněčné úrovně až k celkovému tělesnému zjevu, jak jej vidíme i v zrcadle. Takže JE důležité zaměřovat se na svoji hladinu krevního cukru. Ale věděli jste, že je možné mít dokonale normální glykémii, a přitom být ohrožen rizikem několika zdravotních komplikací? Je to tak, co se týče kontroly glukózy v krvi, glukóza sama o sobě nevypoví vše. Ve skutečnosti úzké zaměření na glukózu poněkud zastiňuje to, co může být důležitější složkou metabolického zdraví: inzulín.

Hyperglykémie – vysoký krevní cukr

Zdravé, dobře regulované tělo udržuje glykémii (krevní cukr/glukózu) v relativně úzkém rozmezí. Glykémie 5,5 mmol/L znamená, že v celém vašem krevním oběhu koluje jedna jediná lžička glukózy (1). Klesne-li glykémie příliš nízko, nebo klesne-li rychle z vysoké hladiny dolů, můžeme pozorovat symptomy hypoglykémie jako jsou třes, rozmazané vidění, točení hlavy, nevolnost, pocení nebo zrychlený tep. Ve velmi vzácných případech může dojít k záchvatům či bezvědomí.

Na druhou stranu hyperglykémie –  vysoká hladina cukru v krvi – typicky způsobuje poškození plíživě a tiše, po delší době, kdy už je poškození tak silné nebo rozšířené, že postižená osoba začne vykazovat hyperglykemické příznaky.

Běžné komplikace diabetu 2. typu (dále také „DM2“) nám ukazují škodlivý efekt chronicky zvýšené glykémie. Tyto většinou zahrnují poškození jak malých, tak velkých cév vedoucí k poškození oka (retinopatie), nervovému poškození (neuropatie), poškození ledvin (nefropatie), mrtvici, kardiovaskulárním onemocněním, špatnému nebo pomalému hojení ran a dalším.

Z výše popsaného je evidentní, proč udržování zdravé hladiny krevního cukru je tak důležité. Ale, ať to zní jakkoliv divně, je toho na krevním cukru víc, než jen krevní cukr.

Chybná diagnostika diabetu 2. typu

U tradiční diagnostiky diabetu 2. typu často dochází k závažným pochybením. Typicky, má-li lékař u pacienta podezření na DM2, zjišťuje jedinou věc: hladinu krevní glukózy. Zde je klasifikace podle Americké diabetické asociace (the American Diabetes Association; 2):

Normální Pre-diabetes Diabetes
2. typu
Lačná glykémie ≤ 5,5 mmol/L ≥ 5,6–6,9 mmol/L ≥ 7,0 mmol/L
Hemoglobin A1c
(glykovaný hemoglobin)
≤ 5.6 5.7 – 6.4 ≥ 6.5
Výsledek po 2 hod na
(OGTT)
< 7.8 mmol/L 7.8 – 11.1 mmol/L ≥ 11.1 mmol/L

Lačná glykémie, glykovaný hemoglobin a OGTT se zaměřují pouze na glukózu v krvi. Důvod, proč je toto u mnoha lidí problém, je, že jejich glykémie může být normální, ale je normální proto, že je udržována v normě závratně vysokými dávkami inzulínu. A rozsáhlý výzkum ukazuje, že chronicky vysoký inzulín je původcem mnoha zdravotních problémů, a to i když je krevní glukóza v normě.

Dr. Joseph Kraft, MD popisuje tuto situaci pojmem “diabetes in-situ” či “skrytý diabetes”. Jedná se o situaci, kdy diabetes je skrytý, maskovaný vysokým inzulínem. U mnoha lidí jsou lačná glykémie či glykovaný hemoglobin tou poslední věcí, která se zvyšuje. Jsou pozdními ukazateli metabolické dysfunkce a k jejich zvýšení dochází až poté, co dojde k jedné z těchto dvou věcí:

 1. Slinivka už nezvládá nadále pumpovat nadměrné dávky inzulínu potřebné k udržení krevní glukózy v bezpečné hladině (někdy nazýváno “vyhoření beta buněk”).
 2. Slinivka stále vylučuje vysoké množství inzulínu, ale některé buňky již na to nedokážou adekvátně reagovat, což vede k vysoké hladině krevní glukózy. (Tyto buňky se stávají rezistentní vůči působení inzulínu.)

Toto vysvětluje, proč je mnoho lidí překvapeno diagnózou diabetu 2. typu  či pre-diabetu. Oni – a jejich lékaři – podlehli falešnému pocitu bezpečí díky měření glukózy, které po léta, možná dekády, vykazovalo normální rozmezí, protože nebyl měřen inzulín.

Hyperinzulinémie a metabolický syndrom: Chronicky vysoký inzulín

Mnoho lidí poté, co je jim u lékaře zjištěna normální lačná glykémie a normální glykovaný hemoglobin, získá pocit čistého štítu, co se týče DM2. Ale co kdyby věděli, že něco není v pořádku? Bojují s nadváhou navzdory cvičení a zdravé stravě – nebo tomu, co si myslí, že zdravá strava je.

Některé ženy se potýkají s neplodností nebo amenorrheou v důsledku syndromu polycystických vaječníků; muži mohou zaznamenat erektilní dysfunkci nebo zvětšení prostaty. Co vysoký krevní tlak u lidí, kteří se poctivě vyhývají soli nebo vysoké triglyceridy u těch, kteří až nábožně dodržují nízkotučnou stravu?

Toto všechno jsou znaky chronicky zvýšeného inzulínu, bez ohledu na hladinu glykémie.

Gerald Reaven, MD byl jedním z prvních lékařů, který rozpoznal, že některé problémy se u pacientů sdružují (3). A protože se sdružují, mají zřejmě stejnou příčinu. Potíže, které často nacházel u jednoho pacienta najednou, byly:

 • obezita v oblasti břicha
 • vysoké triglyceridy
 • nízký HDL
 • vysoký krevní tlak
 • zvýšená lačná glykémie

Protože Dr. Reaven ještě přesně neznal příčinu těchto projevů, pojmenoval je termínem “syndrom X.”  Po čase výzkum odhalil, že sjednujícím faktorem těchto jevů je zvýšený inzulín, a jméno bylo změněno ze syndromu X na metabolický syndrom. Mohlo by se to také jednoduše nazývat syndrom zvýšeného inzulínu a někteří lékaři to celkem správně nazývají inzulínovou rezistencí (4).

Zatímco metabolický syndrom může pro někoho být mlhavým, nejasným výrazem, syndrom inzulínové rezistence říká naprosto nahlas a jasně, že hlavním problémem je inzulín.

Jak je metabolický syndrom diagnostikován

Aby byl diagnostikován metabolický syndrom, pacient musí splňovat alespoň 3 z těchto 5 kritérií (5):

 • nadměrný obvod pasu: > 89 cm u žen a > 102 cm u mužů
 • vysoké triglyceridy: > 1,7 mmol/L
 • nízký HDL: < 1,3 mmol/L u žen a < 1,04 mmol/L u mužů
 • hypertenze: ≥ 130/85 mmHg
 • zvyýšená lačná glykémie: ≥ 5,6 mmol/L

Všimli jste si, že něco chybí? Něco velmi důležitého?

Je to tak: Oficiální diagnostická kritéria metabolického syndromu (syndromu inzulínové rezistence) nezahrnují zvýšený inzulín! Zásadní faktor způsobující onemocnění není vůbec vzat v potaz.


NÍZKOSACAHRIDOVÁ STRAVA (KETO, LOW CARB) JE ÚČINNÁ PŘI REDUKCI HYPERINZULINÉMIE – ONLINE KURZY


Znaky a projevy chronické hyperinzulinémie

Mějte prosím na paměti s ohledem na diagnostiku metabolického syndromu, že není nutné mít všech pět problémů uvedených shora, aby vám byla diagnóza stanovena. Pokud máte tři a více, nebo používáte léky ke zmírnění těchto potíží, je to pro diagnózu dostačující. Ale i pokud máte jen jeden nebo dva ze zmíněných problémů, stojí za to prozkoumat, zda nemáte chronicky zvýšený inzulín.

Zde jsou některé z mnoha jevů spojených s chronickou hyperinzulinémií, a to i pokud je glykémie v normě – a pamatujte, toto je pouze několik z nich!

 • hypertenze (6)
 • obezita (7)
 • kardiovaskulární onemocnění (8)
 • PCOS (9)
 • dna (10)
 • erektilní dysfunkce (11)
 • benigní hyperplazie prostaty (12)
 • bradavičky a kožní výrůstky (13)
 • migrény (14)
 • vertigo, tinnitus, Ménièrova choroba (15)
 • Alzheimerova choroba (16)

ONLINE KURZY – JAK ZLEPŠIT HYPERINZULINÉMII NÍZKOSACHARIDOVOU STRAVOU?


Trpí inzulínovou rezistencí pouze obézní lidé?

Další věc, kterou je třeba mít na zřeteli, je, že zatímco inzulínová rezistence je často spojována s nadváhou či obezitou, miliony lidí s normální tělesnou váhou nebo zdravým BMI (body mass index) mohou mít chronicky zvýšený inzulín a být ohroženi rizikem vážných zdravotních problémů.

Výzkumníci toto již pojmenovali jako obezitu s normální váhou (17); tj. když jsou přítomny jasné známky metabolické dysregulace u lidí s normální tělesnou hmotností. Takže zatímco štíhlá a vyrýsovaná postava vypadá navenek krásně, není zaručeno, že uvnitř je tělo zdravé. (Možná už jste se setkali s termínem “TOFI” –  z anglického thin outside, fat inside). Tito lidé mají tuk ve svých orgánech a okolo nich, zvláště se to týká jater a slinivky. Tento tuk je nazýván viscerálním, a zatímco tuk běžně se ukládající na našich bocích, stehnech a pažích nám může připadat neestetický, důkazy hovoří jasně, že viscerální (útrobní) tuk je mnohem škodlivější pro metabolické zdraví. Ve skutečnosti akumulace tuku v játrech může být primárním původcem diabetu 2. typu. Ne každý člověk se srdečně cvéním onemocněním, dnou nebo hypertenzí je obézní. Co však každý takový člověk pravděpodobně má, je chronicky zvýšený inzulín.

Jak měřit inzulín: Lačný inzulín a HOMA-IR

Bohužel na rozdíl od krevní glukózy a ketonů neexistuje žádný přístroj pro domácí měření inzulínu. Biochemický rozbor nutný pro zjištění inzulínu je více komplexní než u glukózy a ketonů a momentálně není dostupná žádná technologie, která by se dala zabudovat do malého přenosného zařízení. Bezpochyby na tom podnikaví inženýři pracují, protože to je jistě nápad za miliardu dolarů! Pro teď ale budete muset na provedení testu spolupracovat se svým lékařem či navštívit biochemickou laboratoř, kde vám test provedou.

Nejjednoduší způsob, jak zjistit, jak na tom s inzulínem jste, je test inzulínu nalačno. Referenční rámec se u různých laboratoří liší. Podle Mayo Clinic je referenční hodnota lačného inzulínu 2,6 – 24,9 µIU/mL (18).  Avšak větřina lékařů, kteří aplikují u svých pacientů nízkosacharidovou stravu, raději vidí inzulín nalačno pod 10 µIU/mL, a někteří dokonce pod 5 µIU/mL.

Shrnuto: Pokud je vás inzulín nalačno vyjádřen dvojciferným číslem, je příliš vysoký.

Dalším užitečným nástrojem pro stanovení inzulínové senzitivity je HOMA-IR. HOMA-IR je zkratka pro homeostatický model stanovení inzulínové rezistence. Je to skvělý nástroj, protože počítá jak s glukózou, tak s inzulínem. Řekne vám, kolik inzulínu musí vaše tělo vyprodukovat, aby udrželo glukózu na určité úrovni, tj. jak tvrdě musí vaše slinivka pracovat pro udržení homestázy – hladiny glykémie, která není ani příliš vysoká, ani příliš nízká. Je to tedy mnohem spolehlivější ukazatel než samotná glukóza nalačno.

Jak se HOMA-IR počítá:

Glukóza v mmol/L
HOMA-IR = (glukóza × inzulín) / 22,5

Stejně jako u inzulínu nalačno, referenční rámec a názory na to, co se optimální, se liší.  Ted Naiman, MD, lékař orientovaný na nízkosacharidovou stravu, používá HOMA-IR pro měření inzulínové senzitivity takto:

 • výborná inzulínová senzitivita: ≤ 1
 • průměrná inzulínová senzitivita: 1,75
 • inzulínová rezistence: ≥ 2.75

Jak už bylo řečeno, HOMA-IR je užitečným nástrojem, protože vám dává jasnější obrázek než jen samotná lačná glykémie. Navíc u lidí na ketogenní stravě může být zaznamenána vyšší lačná glykémie, a to z různých důvodů, takže pomůže mít něco, co vám poskytne trochu více informací. Zde je příklad výpočtu HOMA-IR v praxi:

Pacient A
– výborná inzulínová senzitivita  
Pacient B
– inzulínová rezistence
Glykémie nalačno: 5,0 mmol/L Glykémie nalačno: 4,5 mmol/L
Inzulín nalačno: 4 μIU/mL Inzulín nalačno: 14 μIU/mL
HOMA-IR: (5 x 4) / 22,5 = 0,89 HOMA-IR: (4,5 x 14) / 22,5 = 2,8

Lačná glykémie pacienta A je vyšší než u pacienta B, ale inzulín pacienta A je mnohem nižší. Vezmeme-li v potaz jak glukózu, tak inzulín, pak HOMA-IR skóre ukazuje, že i přes nižší lačnou glykémii má pacient B vyšší riziko metabolických komplikací. Jeho tělo musí více pracovat a má vyšší nároky na inzulín, aby udrželo zdravou hladinu glukózy.

Kraftův test: Více než lačný inzulín

Pokud je váš inzulín nalačno ve dvouciferných číslech, je to jasné znamení, že něco je špatně. Ale pokud je váš inzulín nalačno normální, automaticky to neznamená, že vše je v pořádku. Stejně jako u glukózy v krvi, u některých lidí může být inzulín nalačno v normě, ale stoupá vysoko po jídle a trvá mu dlouho, než se opět vrátí na původní hladinu. U někoho se dokonce ani nedostane na původní hladinu před dalším jídlem. Takže je možné mít inzulín nalačno v optimálním rozmezí, ale mít vysoký inzulín po celý zbytek dne.

U většiny lidí žijících se symptomy hyperinzulinémie najdeme zvýšený inzulín nalačno. Pokud však je váš lačný inzulín v normě, a přesto vaše tělo vykazuje jasné známky hyperinzulinémie, zvažte Kraftův test.

Jak Kraftův test funguje?

Dr. Joseph Kraft, lékař, kterého jsme již zmínili výše, byl pionýrem v oblasti výzkumu poškození způsobeného chronickou hyperinzulinémií u lidí s normální glykémií a stanovil test, který byl po něm i pojmenován. Kraftův test je variací na orální test glukózové tolerance (OGTT).

OGTT měří, jak vaše tělo odpovídá na roztok 75 gramů glukózy (některé laboratoře používají 100 gramů). Provádí se u lékaře nebo v laboratoři a začíná měřením glukózy nalačno. Po odebrání vzorku krve vypijete glukózový roztok, a poté je vám po hodině a po dvou hodinách znovu otestována glukóza ze žilní krve.

V čem je Kraftův test výborný, je, že místo měření pouze glukózy měří také inzulín, a ze 2 hodin je rozšířen na hodin 5. Díky těmto dvěma malým změnám Kraftův test poskytuje mnohem více informací, než jaké bychom dostali ze standardního OGTT. A právě díky desítkám tisíc provedených takto modifikovaných OGTT odhalil Dr. Kraft šokující prostor diabetu in-situ — lidé s normální glykémií jako výsledkem velmi vysokého inzulínu.

Je Kraftův test vhodný pro ty, kteří jsou na nízkosacharidové stravě?

Obecně, pokud jste na nízkosacharidové (aťjiž benevolentnější či keto) stravě, Kraft test se v tomto případě nedoporučuje. Pravdou je, že pokud držíte sacharidy nízko, jste fyzicky aktivní, redukujete stres a dopřáváte si dostatek spánku, není test zkrátka nutný. Pokud jste spokojeni s výsledky, které dostáváte díky své stravě a životnímu stylu, proč byste chtěli pít 75 gramů tekuté glukózy?

Na druhou stranu, pokud máte pocit, že děláte všechno správně, a přesto se stále potýkáte se znaky a projevy stavů, které jsou způsobovány primárně vysokým inzulínem, možná by stálo za to vidět vaši glukózu a inzulín společně v akci, zvláště pokud vaše lačné hodnoty glukózy i inzulínu jsou v normě. (Laboratoř Meridian Valley Labs má hezký přehled Kraftových inzulínových a glukózových vzorců, pokud byste měli zájem dozvědět se více. A pokud byste chtěli více nahlédnout do důležité práce Dr. Krafta a zjistit, proč kdokoliv se srdečně-cévním onemocněním, není-li spojen s diabetem 2. typu, je prostě poddiagnostikován, jeho kniha Diabetes Epidemic & You je skvělá volba.)

… a upozornění na závěr

Pokud už jste nějakou dobu na nízkosacharidové či ketogenní stravě a rádi byste si udělali Kraftův test jen ze zvědavosti, budete muset několik dní předem navýšit sacharidy. Stejně jako vašemu tělu trvalo pár dní, než přešlo ze sacharidové stravy na tuk, potřebuje před Kraftovým testem nějakou dobu, aby si znovu zvyklo na velké dávky glukózy. Bez tohoto aklimatizačního období můžete dostat falešně poztivní výsledek: Budete se jevit jako diabetik, jehož nemoc se naprosto vymkla kontrole, zatímco ve skutečnosti jste perfektně zdraví. Dává to smysl: Tělo prostě není zvyklé vypořádávat se s velkými přísuny glukózy. Pokud jste dloho na nízkosacharidové stravě a máte zájem o provedení Kraftova testu, keto-přátelští lékaři doporučují konzumovat 100 – 150 g sachridů denně po sedm dní před testem (to platí i pro standardní OGTT). Ale pamatujte, pro většinu lidí na keto není test nutný.

Co si z toho odnést

Když přijde na metabolické zdraví a regulaci glukózy, glykémie poskytuje jen část příběhu. Přestože glykémie je v normě, chronicky zvýšený inzulín má velký vliv na každý orgán a tkáňový systém těla: ledviny, mozek, rozmnožovací a kardiovaskulární systém a další.

Nedejte se ošálit normální hladinou glukózy v krvi, abyste si mysleli, že vše je naprosto v pořádku, přestože se necítíte nejlépe. Pro udržení dlouhodobého optimálního zdraví kontrolujte svůj inzulín pravidelně.

Pokud je vaše hladina inzulínu vysoká, zvažte přechod na ketogenní nebo nízkosacharidovou stravu založenou na zdravých tucích, abyste jej dostali zpět do zdravého rozmezí, anebo pokud již ve stravě sacharidy omezujete a váš inzulín je stále zvýšený, konzultujte s nízkosacharidově zamřeným výživovým specialistou, jak upravit vaši dietu pro dosažení lepších výsledků.Přeloženo se svolením autora webu  www.ketodietapp.com, originál článku zde: https://ketodietapp.com/Blog/lchf/hyperinsulinemia-can-you-have-normal-blood-sugar-and-still-be-at-risk-for-metabolic-problems

Autorkou článku je Amy Berger, MS, CNS, NTP, certifikovaná výživová specialistka a nutriční terapeutka (a také U.S. Air Force veteránka), která se specializuje na nízkosacharidovou stravu.

Autorkou webu ketodietapp.com je Martina Šlajerová, Češka žijící ve Spojeném království. Původně pracovala jako ekonomka, ale výživa a zdravý životní styl se staly její vášní a postupně i životním posláním. Ke ketogennímu stravování se dostala v roce 2011 poté, co jí bylo diagnostikováno autoimunitní onemocnění štítné žlázy (Hashimoto). K dnešnímu dni je autorkou nejen zmíněného webu, ale také pěti low-carb a keto kuchařek; na svém webu spolupracuje s předními odborníky na nízkosacharidové stravování (https://ketodietapp.com/Blog/page/About-us).

Štítky:

ONLINE KURZY HUBNUTÍ – DOVEDU VÁS KE ŠTÍHLOSTI

VÍCE INFO

Zatím žádné komentáře, buďte první!

Napsat komentář

Komentáře na webových stránkách odrážejí názory svých autorů a ne nutně názory tohoto webového portálu. Tímto žádáme všechny členy, aby se zdrželi urážek, nadávek a vulgárního projevu. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoli komentář bez předchozího upozornění nebo vysvětlení.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadovaná pole jsou označena *

*
*